Biuro Tłumaczeń Opole - Tłumaczenia Francuski, Tłumaczenia  Angielski, Tłumaczenia  Niemiecki, Tłumaczenia Japoński, Tłumaczenia Czeski, Tłumaczenia RosyjskiHow to order?
How to order?

Promocje Tłumaczeń
Discounts

Referencje, Tłumaczenia Angieslki Francuski
References

partnerzy firmy ELC
Websites
NOT

Szkoła jezykowa Opole

LANGUAGE COURSES.

Biuro Tłumaczeń Opole
Nowa Strona- zapraszamy

Easy Language Center &
NOT - POLISH FEDERATION OF ENGINEERING ASSOCIATIONS 


Register of translators 

NOT - POLISH FEDERATION OF ENGINEERING ASSOCIATIONS 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 0-22 827 36 09, 0-22 827 16 86, 0-22 825 58 29
e-mail: aip@not.org.pl lub ewelina.kucharska@not.org.pl

Sz. Pani
Magdalena Teresa Jasiurska
ul. Bielska 57 m. 6
45-401 Opole

Uprzejmie zawiadamiamy, że po spełnieniu wymogów (dokumenty) uzyskała Pani w dniu 17.12.2009 r.
zaświadczenie Rejestru Tłumaczy NOT nr 011308 uprawniające do wykonywania tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na polski i z polskiego na język angielski w specjalnościach: Socjologia – 05, Ekonomia – 06, Zarządzanie, marketing – 07, Prawo – 08, Polityka – 09, Psychologia – 10, Oświata, szkolnictwo, pedagogika – 11, Kultura, sztuka – 12, Komunikacja masowa, masmedia – 13, Językoznawstwo – 14, Literaturoznawstwo – 15, Matematyka – 18, Chemia – 20, Biologia – 26, Energetyka – 33, Przemysł chemiczny – 38, Budownictwo – 50, Medycyna, ochrona zdrowia - 54, Transport - 55, Handel zagraniczny - 58, Handel wewnętrzny - 59, Usługi dla ludności - 60, Zagadnienia ogólne techniczne – 61, Administracja państwowa – 63, Polityka społeczna – 70, Ochrona środowiska – 71, Turystyka – 72 oraz z języka francuskiego na polski i z polskiego na język francuski w specjalnościach: Prawo - 08, Oświata, szkolnictwo, pedagogika - 11, Kultura, sztuka - 12, Językoznawstwo - 14, Literaturoznawstwo - 15, Energetyka - 33, Transport - 55, Handel zagraniczny - 58, Handel wewnętrzny - 59, Zagadnienia ogólne techniczne - 61, Turystyka - 72.

NOT


Membership card NOT

Membership card NOTOur translation offer in English
English version

French version lub Our Translation Offer in French
French version

Polish version
Polish version


Mapa stron - Tłumaczenia Francuski, Angielski,Niemiecki

Site Map

How to order?

•    tel. kom. + 48 515 100 464
•    tel. +48 77 551 11 02
•    elc8383@gmail.com
•    skype: magdalena.jasiurska
•    Gadu gadu: 23566195

Translation agency in
OPOLE

Magdalena Jasiurska

Opole, woj. opolskie
45-401 Opole, ul. Bielska 57 m 6